Beauty

“ผิวขาดน้ำ” ศัตรูร้ายทำลายผิว เกิดขึ้นได้อย่างไร

ปัญหาผิวขาดน้ำกับผู้หญิงคือของคู่กัน ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงในวัยกลางคน หรือ ในวัย 40+ ขึ้นไป ก็เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นได้กับผิวหน้าของผู้หญิงทุกคน ที่…

Read More...