หน้าสำหรับการทดสอบ T-Reg มีการติดตั้ง script
<*script src="https://api.t-reg.co/CookieStyle/19eb9e3e-7ebf-444a-aed7-2ce2ab59ef79/test">
<*script src="https://api.t-reg.co/CookieScript/19eb9e3e-7ebf-444a-aed7-2ce2ab59ef79/test">